Списки зарахованих

1. Наказ №248-OД від 27.07.2019р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

2. Наказ№251-ОД від 01.08.2019р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити

3. Наказ №252-ОД від 01.08.2019р. про переведення на додатково виділені вакантні місця навчання державного замовлення (денна форма навчання) -  Завантажити

4. Наказ №253-ОД від 01.08.2019 р. про зарахування на навчання студентами ІI-го курсу за кошти державного (регіонального) бюджету (денна форма навчання) за спеціальностями -  Завантажити

5Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами ІІ-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб  (денна форма навчання) за спеціальностями  -  Завантажити

6Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

7Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

8Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити