Списки зарахованих

1. Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

2. Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

3. Наказ№_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити

4. Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами ІI-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (денна форма навчання) за спеціальностями -  Завантажити

5Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами ІІ-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб  (денна форма навчання) за спеціальностями  -  Завантажити

6Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

7Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

8Наказ №_______ від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити