Списки зарахованих

1. Наказ №259 – ОД від 30 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

2. Наказ №260 – ОД від 30 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

3. Наказ №261 – ОД  від 31 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити

4. Наказ №273 – ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами ІI-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (денна форма навчання) за спеціальностями -  Завантажити

5Наказ №274-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами ІІ-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб  (денна форма навчання) за спеціальностями  -  Завантажити

6Наказ №275-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

7Наказ №276-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

8Наказ №277-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити