Списки зарахованих

1. Наказ №259 – ОД від 30 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

2. Наказ №260 – ОД від 30 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним (регіональним) замовленням (денна форма навчання) -  Завантажити

3. Наказ №261 – ОД  від 31 липня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити

4. Наказ №273 – ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами ІI-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (денна форма навчання) за спеціальностями -  Завантажити

5Наказ №274-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами ІІ-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб  (денна форма навчання) за спеціальностями  -  Завантажити

6Наказ №275-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

7Наказ №276-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

8Наказ №277-ОД  від 16 серпня 2018 р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за державним замовленням (заочна форма навчання) -  Завантажити

9Наказ №________  від ________ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (заочна форма навчання) -  Завантажити

10Наказ №_______  від ________ р. про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб 2017 року вступу, які зараховані на навчання за кошти фізичних, або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” (денна форма навчання) -  Завантажити

11Наказ №________  від _________ р. про переведення на додатково виділені вакантні місця державного замовлення осіб основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання) -  Завантажити

12Наказ №_______  від _______ р. про зарахування на навчання студентами І-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити

13Наказ №_______  від ________ р. про зарахування на навчання студентами ІІ-го курсу за кошти фізичних, або юридичних осіб (денна форма навчання) -  Завантажити