Про бібліотеку

       Бібліотекаосередок культури, національної пам’яті, одна знайважливіших ланок людської цивілізації, незмінне джерело і показовий елемент прогресу. Вона прагне до формування системи інформаційної підтримки освіти. Бібліотека  – установа, в якій зберігаються зібрані твори друку і писемності для суспільного користування, також там здійснюється довідково-бібліографічна робота. 100_3133

          У своїй роботі працівники бібліотеки керуються Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та іншими нормативно-правовими документами.

      Історія бібліотеки коледжу тісно пов’язана з створенням навчального закладу починаючи з 1894р. формувався фонд бібліотеки, література була переважно технічного профілю. За період 1946-1960 років фонд бібліотеки значно збільшився . В бібліотеці працювало два працівники, завідувачем бібліотекою була Дмітрієва Катерина Василівна. До 1982 року бібліотека знаходилась в головному корпусі, там було книгосховище і кафедра видачі літератури. В 1982 році було збудовано новий корпус, куди і було перенесено бібліотеку, фонд становив 30 тисяч примірників книг. Бібліотеку очолювала з 1982-2012 роки Петруняк Марія Олексіївна. Площа бібліотеки становить 180 кв.м., фонд в 2014 році нараховує 47496 примірників книг та періодичних видань. Бібліотека коледжу забезпечує студентів необхідними книгами,      підручниками, посібниками, довідковими та періодичними виданнями. Бібліотека і навчальний заклад функціонують в єдиному інформаційному просторі і мають одну стратегічну задачу – забезпечити підготовку фахівців, що відповідають сучасним вимогам. Саме  бібліотека є головним інформаційним центром коледжу. 100_3124

               Сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати доступ до неї в зручній для користувача формі. У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, добре обізнаних з комп’ютерною технікою, роботою в Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення. Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки є створення джерел бібліографічної інформації, а також електронних ресурсів на їх основі.100_3134

Комп’ютерна техніка у бібліотеці прискорює процес отримання і опрацювання інформації, швидкому пошуку літератури, оперативному аналізу книгозабезпечуваності. Всі комп’ютери підключені до мережі Internet.