Денне відділення комп’ютерних технологій

dyrektorЗавідувач денного відділення комп’ютерних технологій

Василишин Володимир Петрович

тел. (03433)5-03-57, vasylyshyn8@i.ua

 

Розклад занять для студентів денного відділення комп’ютерних технологій

з  16.11. по 20.11.2020р.  включно (робота в дистанційній формі):

група А – 11 - Завантажити

група А – 12 - Завантажити

група А – 21 - Завантажити

група А – 22  - Завантажити

група А – 31 - Завантажити

група А – 32  - Завантажити

група А – 41 - Завантажити

група А – 42  - Завантажити

група П – 11 - Завантажити

група П – 12 - Завантажити

група П – 13 - Завантажити

група П – 21 - Завантажити

група П – 22 - Завантажити

група П – 23 - Завантажити

група П – 31 - Завантажити

група П – 32 - Завантажити

група П – 33 - Завантажити

група П – 41 - Завантажити

група П – 42 - Завантажити

 
Денне відділення комп’ютерних технологій об’єднує студентів, які навчаються за спеціальностями 151 “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології ” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
На відділенні навчається 323 студентів.
       Студенти, які навчаються за спеціальністю 121«Інженерія програмного забезпечення» отримують кваліфікацію: технік-програміст. За час навчання мають змогу опанувати мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технології розробки програмного забезпечення та побудови комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку, Web програмування. Вивчають універсальні мови програмування: C, C++; програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів (Assembler); сучасні засоби і середовища програмування: C++ Builder, C#, Java, PHP; мову моделювання UML; технології Web програмування за допомогою HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript, WordPress, Joomla; пакети BPwin (ERwin), Rational Rose; Microsoft Project; адміністрування комп’ютерних мереж.
За всесвітніми рейтингами програмування посідає одне з перших місць за рівнем престижності та, відповідно, оплати праці.
a00        Студенти, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» отримують кваліфікацію електромеханік.
Фахівці з експлуатації АСУ знаходять широке поле діяльності в будь-якій сфері виробництва. Це енергетика, деревообробка, машинобудування, нафтогазова промисловість та ін. Випускники зазначеного фаху можуть працювати електромеханіками та майстрами на підприємствах з автоматизованими системами технологічних процесів.
        Студенти спеціальності протягом навчання отримують знання з будови,  експлуатації та монтажу новітніх систем автоматики, що базуються на мікропроцесорному управлінні. У процесі навчання студенти отримують навики програмування, розрахунку та монтажу засобів автоматизації. Студенти володіють навиками роботи з системами автоматизованого проектування (САПР).
        Для студентів відділення працюють гуртки електроніки та робототехніки. Проводяться щорічні творчі конкурси та олімпіади.
a        Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Національному університету «Львівська політехніка» та інших провідних вузах України за скороченим терміном навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».