Денне відділення комп’ютерних технологій

dyrektorЗавідувач денного відділення комп’ютерних технологій

Василишин Володимир Петрович

тел. (03433)5-03-57, vasylyshyn8@i.ua

Рейтингові списки студентів відділення комп’ютерних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05020201 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”

 
Денне відділення комп’ютерних технологій об’єднує студентів, які навчаються за спеціальностями 151 “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології ” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
На відділенні навчається 323 студентів.
       Студенти, які навчаються за спеціальністю 121«Інженерія програмного забезпечення» отримують кваліфікацію: технік-програміст. За час навчання мають змогу опанувати мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технології розробки програмного забезпечення та побудови комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку, Web програмування. Вивчають універсальні мови програмування: C, C++; програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів (Assembler); сучасні засоби і середовища програмування: C++ Builder, C#, Java, PHP; мову моделювання UML; технології Web програмування за допомогою HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript, WordPress, Joomla; пакети BPwin (ERwin), Rational Rose; Microsoft Project; адміністрування комп’ютерних мереж.
За всесвітніми рейтингами програмування посідає одне з перших місць за рівнем престижності та, відповідно, оплати праці.
a00        Студенти, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» отримують кваліфікацію електромеханік.
Фахівці з експлуатації АСУ знаходять широке поле діяльності в будь-якій сфері виробництва. Це енергетика, деревообробка, машинобудування, нафтогазова промисловість та ін. Випускники зазначеного фаху можуть працювати електромеханіками та майстрами на підприємствах з автоматизованими системами технологічних процесів.
        Студенти спеціальності протягом навчання отримують знання з будови,  експлуатації та монтажу новітніх систем автоматики, що базуються на мікропроцесорному управлінні. У процесі навчання студенти отримують навики програмування, розрахунку та монтажу засобів автоматизації. Студенти володіють навиками роботи з системами автоматизованого проектування (САПР).
        Для студентів відділення працюють гуртки електроніки та робототехніки. Проводяться щорічні творчі конкурси та олімпіади.
a        Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Національному університету «Львівська політехніка» та інших провідних вузах України за скороченим терміном навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».