Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМАПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «МЕНЕДЖМЕНТ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «МАРКЕТИНГ»;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»;