Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМАПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ Інформ. забезп  Мат-тех забезп. 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  Інформ. забезп   Мат-тех забезп 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
МЕНЕДЖМЕНТ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
МАРКЕТИНГ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 075 «МАРКЕТИНГ»
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;
ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  Інформ. забезп  Мат-тех забезп 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ Інформ. забезп  Мат-тех забезп 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»