Графік проведення захисту звітів з технологічної та виробничої практик

ЗавантажитиГрафік проведення захисту звітів з переддипломної практик для студентів денної  та заочної форми навчання