СТИПЕНДІАЛЬНЕ забезпечення

ПРАВИЛА  призначення стипендій в Коломийському політехнічному коледжі НУ “Львівська політехніка” (із змінами та доповненнями )

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Правил призначення СОЦІАЛЬНИХ стипендій в Коломийському політехнічному коледжі НУ “Львівська політехніка”

Рейтинг успішності студентів для призначення стипендії

за результатами вступу 2020-2021 навчального року

 

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Рейтингові списки успішності студентів для призначення стипендій на ІI – й семестр 2020-2021 н.р. 

Денне відділення комп’ютерних технологій

За спеціальністю 121  “Інженерія програмного забезпечення”
За спеціальністю 151  “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
 

Денне механіко – технологічне відділення

За спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування
За спеціальністю 205 “Лісове господарство”
За спеціальністю 182 Технології легкої промисловості”

 Денне економічне відділення

За спеціальністю 075 “Маркетинг”
За спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
За спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”
За спеціальністю 073 “Менеджмент”
 

 

 

Загальний ліміт стипендіатів  на ІІ семестр 2020-2021 н.р. встановлено в розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей (згідно рішення Педагогічної ради коледжу, Протокол №4 від 28.12.2020р.)

В рейтингових списках стипендіати відзначені жирним шрифтом сірого кольору.