Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Никируй Ростислав Іванович к.ф.м.н. доцент – голова циклової комісії

2. Білейчук Василь Степанович

3. Гальчук Оксана Миколаївна

4. Коротушак Олег Романович

5. Миго Василь Миколайович

6. Підлетейчук Ярослав Васильович

7. Юзюк Богдан Дмитрович